Kahve Tüccarı Arthur Rimbaud

Fransız edebiyat devriminin öncülerinden Arthur Rimbaud heyecan dolu bir yaşam sürdü. Zamanında Etiyopya kahvesi hakkında yaşayan herhangi bir Avrupalıdan daha fazla şey biliyordu. Fransa'nın Harar'ın seçkin kahvesine olan yakınlığını ilerletmek için çok şey yapmıştı. Evi dışında en uzun süre yaşadığı yerler kahvenin yetiştiği topraklardı. Fransa'nın kahveyle tanışmasında rol oynayan Arthur Rimbaud'nun garip ama gerçek hayatı...
11/01/2024

Ağustos 1880’in bunaltıcı bir gününde, uzun boylu, zayıf, mavi gözlü bir Fransız, Bardey şirketinin Aden’deki bürosuna girdi ve iş istedi. Jura’dan geldiğini ve son zamanlarda Kıbrıs’ta çalıştığını söyledi. Elinde bir tanıtım mektubu vardı. Biraz Arapça da biliyordu.

“Peki” dedi Pierre Bardey, “sizin için bir pozisyonumuz olabilir, Mösyö Rimbaud”

Ana ofisi Lyon’da bulunan Bardey et Cie, diğer şeylerin yanı sıra kahve ihraç ediyordu ve Bardey, kahve tasnif depolarında bir ustabaşı kullanabileceklerini aklından geçirdi.

“Konaklama ve yemek dahil olacaktı. Günde sadece yedi frank.”

Sonraki on bir yıl boyunca, şiirleri Fransız edebiyatı üzerinde kalıcı bir etki yaratacak olan Fransa’nın 19. yüzyıldaki en büyük dehası Arthur Rimbaud, çoğunlukla Aden’de ve kahve ticaretinde çalışarak Etiyopya’nın Harar kentinde yaşadı.

Edebiyattan kahve ticaretine Arthur Rimbaud

Aslında bu işte bir öncüydü ve kahvenin doğduğu ülkeden Harar’ın ünlü kahvesinin ihracatını denetleyen ilk Avrupalıydı. Şehre ayak basan üçüncü ve orada iş yapan ilk Avrupalıydı. Hayatının nasıl olup da ticarete kaydığı, modern edebiyat tarihinin en şaşırtıcı gizemlerinden biridir.

Arthur Rimbaud (1854-1891) 1873’te, 19 ya da 20 yaşındayken şiiri tamamen bıraktığında, arkasında “Sarhoş Gemi”, “Cehennemde Bir Mevsim” ve bir dizi mistik düzyazı şiir olan “Illuminations”ı içeren kısa ama ölümsüz eserler bıraktı.

Ardennes’deki küçük Charleville kasabasından çıkıp gelmişti. Ailesi edebiyatçı değildi. Şiir yazmaya 13 yaşında, ciddi şiirler yazmaya ise 16 yaşında başladı. Paris’e geldi ve şair Paul Verlaine ile arkadaş oldu. Verlaine’in bir histeri nöbeti sırasında Rimbaud’yu bileğinden vurmasıyla sonuçlanan fırtınalı bir ilişkileri oldu. Verlaine hapse girdi; Rimbaud ise Cehennemde Bir Mevsim‘i tamamladıktan sonra kâğıtlarını yaktı ve yazmayı tamamen bıraktı. Tüm bunlar üç yıl gibi kısa bir süre içinde oldu.

Bu noktadan sonra Rimbaud, doymak bilmez bir huzursuzluk içinde gezgin bir yaşam sürdü. Gezginliği onu beklenmedik bir yerden diğerine götürdü: Hollanda sömürge ordusundan firar ettiği Endonezya’ya, Danimarka sirkinde tercümanlık yaptığı İskandinavya’ya, yol yapım işçilerini denetlediği Kıbrıs’a ve nihayet 1880’de Kızıldeniz’in güney girişi yakınlarındaki Yemen’in İngiliz himayesindeki Aden’e…

Aralıklı olarak Charleville’deki ailesine geri döndü ya da Fransız diplomatik görevlileri tarafından hasta veya beş parasız olarak ülkesine geri gönderildi. Edebiyatın tamamen dışında kaldığı bir hayattı bu. Bu son yıllarında ailesine yazdığı tüm mektuplarda bir kez bile edebiyattan bahsetmiyordu. Bir daha hiç şiir yazmadı.

Fransız edebiyat dünyasını altüst eden Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud’nun garip ama gerçek hayatı…

Fransız Coğrafya Derneği’nin bülteninde çıkan Ogaden üzerine bir inceleme de dahil olmak üzere Doğu Afrika üzerine birkaç yazı yayınladı. Akılda kalıcı olmasa da iyi yazılmıştı, ancak yazarı Fransız edebiyat dünyasını altüst eden ve sonsuza dek değiştiren Arthur Rimbaud’ya pek benzemiyordu.

Aslında, kendisinden önceki ve sonraki birçokları gibi, Rimbaud da kendini yeniden keşfetti. Gelecek kuşaklar için sorun, bu yeniden icatla birlikte Rimbaud’nun muhteşem yeteneğini bir kenara bırakmış olmasıydı. Birkaç yıl sonra, Pierre Bardey’nin kardeşi Alfred, Rimbaud’nun şiir yazdığını ve Paris’teki bazı küçük çevrelerde saygı gördüğünü öğrendiğinde, Rimbaud ile bu konuda konuştu. Rimbaud dehşete düşmüş görünüyordu: “Saçma! Gülünç! İğrenç!” dedi Bardey’e. “Sarhoş Gemi”yi ve Cehennemde Bir Mevsim’i yazan Rimbaud adeta ölmüş ve gömülmüştü.

Yeni Rimbaud ise para kazanmak istiyordu. Ve belki de biraz keşif yapmak ve biraz da fotoğrafçılık. 1880 Ağustos’unda Aden’e geldi. Artık tamamen farklı bir insandı.

Kahvenin Etiyopya’da doğuşu Yemen’e geçişi

O dönemde kahve Avrupa’da, özellikle de Fransa’da son derece popüler hale gelmişti. Bitki başka yerlerde de yetiştiriliyor olsa da -özellikle Hollandalılar tarafından Java’da- en iyi kahvenin Yemen’den geldiği düşünülüyordu. Kahve orada kendine yer edinmişti. Yemen’deki al-Mukha (Moka) limanının adı kahve ile eşanlamlı hale gelmişti ve bugün hala belirli bir üstün kaliteyi ifade ediyor. Yıllar boyunca Arap tüccarlar ve tacirler kahveyi tamamen kendilerine saklamışlardı. Sonunda onu dış dünyaya açarak ticaretini tekelleri altına aldılar.

Kahvenin kökeni çeşitli şekillerde Yemen ve Etiyopya’ya dayandırılsa da, çoğu gıda tarihçisi kahvenin bu iki ülkeye ait olduğuna inanmaktadır. Bazıları “kahve” kelimesinin Etiyopya’nın Kaffa eyaletinin adından türediğine inanmaktadır. Kahve belki de dokuzuncu yüzyıl gibi erken bir tarihte keşfedilmiştir ve keşif efsanesi Fransız gezgin Jean de La Roque tarafından 1726 yılında İngilizce olarak yayınlanan A Voyage to Arabia adlı eserinde anlatılmıştır. La Roque, bir çobanın belirli bir çalının meyvelerini yedikten sonra keçilerinin “bütün gece sıçradığını ve koşuşturduğunu” fark ettiğini yazmaktadır. Yerel bir din adamı bunu duymuş ve “ibadetlerine çağrıldıklarında uyumalarını engellemek için…” müritlerine biraz kahve içirmişti.

Meyveleri çiğnemekten onlardan bir kaynatmaya ve bundan da içerdikleri “çekirdekleri” suda kaynatmadan önce kavurmaya başladılar ve bir fincan kahve böyle doğdu. O zamandan bu yana geçen yüzlerce yıl boyunca, dayanıklılığa ihtiyaç duyan, güne zinde başlamaya çalışan herkes kahve içmeye başladı. En kaliteli kahve çekirdeklerinin yetiştiği Etiyopya kahve ticaretinin merkezi haline geldi.

Kahve ağacı yaklaşık altı metre yüksekliğe kadar büyür, genellikle yaklaşık dört metreye kadar budanır. Yasemin benzeri çekici bir kokuya sahip olan çiçekleri dökülür ve yerini kırmızı meyvelere bırakır. Bu meyvelerin içindeki kahve çekirdekleri bulunur. Makineler posayı çıkarır ve ardından genellikle çekirdekler yıkanır ve kurutulur. Yeşil çekirdekler kavurmaya olarak gönderilir. Çekirdeklerin kavrulması 13. Yüzyıla dek uzanır. Etiyopya’da en yoğun hasat -hala elle yapılmaktadır- Kasım ve Aralık aylarında yapılır.

Kahvenin Avrupa serüveni

Avrupalılar bu uyarıcı içeceğin tadına vardıklarında Araplar yüzlerce yıldır kahve içiyordu. Sonunda Arap tekelini kırdılar ve kahve çekirdeklerini kendileri ithal etmeye başladılar. Kahve Fransa’ya 1660 yılında, Orta Doğu’da kahve içme alışkanlığı edinmiş olan Marsilya’lı bazı tüccarlar tarafından getirildi. Onsuz yaşayamayacaklarını biliyorlardı. 1669’da Osmanlı büyükelçisinin Fransız soyluları için lüks kahve partileri düzenlemeye başlamasıyla Paris kahveyle tanışır. Bundan sonra, genel nüfusun da buna katılması uzun sürmeyecektir. Paris’in ilk gerçek kahvehanesi olan Café Procope 1689 yılında açıldı. Voltaire ve Benjamin Franklin’in zamanında yaptığı gibi bugün hala orada kahve içebilirsiniz. Rimbaud’nun Yemen’e vardığı tarih olan 1880’e gelindiğinde, Yemen’in ihraç ettiği tüm kahve mahsulünün yarısı Fransa’ya gidiyordu.

Lyonlu işadamları Alfred ve Pierre Bardey, vatandaşlarının kahveye olan ilgisinin farkındaydı. O zamanlar İngiliz kontrolü altında olan Yemen’e giderek şirketlerinin bir şubesini açtılar. Yemen’in ve Kızıldeniz’in hemen ötesindeki Doğu Afrika’nın büyük hazinelerini ihraç edeceklerdi, yani Afrika’yı sömüreceklerdei. Fildişi, sakız, deri ve kahve ticareti böyle başladı. Karşılığında, hevesle aranan diğer ürünlerin yanı sıra en iyi Massachusetts gömleklerini takas edeceklerdi. Süveyş Kanalı açık olduğu için tüm bu süreç artık çok daha kolay olacaktı. Oysa 18. yüzyılda La Roque, Aden’e ulaşmak için Horn Burnu’nu dolaşmıştı.

Arthur Rimbaud ustabaşı olarak çalışmaya başlar

İşe yeni alınan Arthur Rimbaud, Bardey’in kahve ayıklama evinde ustabaşı olarak çalışacaktı. Artık kahve ticaretinin merkez üssündeydi. (Rimbaud’nun gelişi sırasında Yemen’deki kahve ticareti Charles Nicholl tarafından Somebody Else adlı kitabında ustalıkla anlatılmıştır. Yemen’in dağlık bölgelerinde yetiştirilen kahve, develerle başkent Aden’e taşınırdı. Normalde meyveler halinde gelen kahvenin posası çıkarılıyordu. Daha sonra elde edilen çekirdeklerin temizlenmesi, sınıflandırılması, büyük çuvallara doldurulması ve Marsilya’ya gönderilmesi gerekiyordu.

Rimbaud’nun sıcaklığın 45 dereceye kadar yükseldiğini bildirdiği Ağustos ayında böyle bir deponun içinde çalışıyordu. Ayıklayıcılar ve torbacılar -çoğunluğu orada görevli Hintli askerlerin eşleri olan Hintli kadınlar- sabah 7:00’den akşam 5:00’e kadar çalışıyordu.

Rimbaud işi çabuk öğrendi ve değerli bir çalışan haline geldi. Sadece bir ay içinde ailesine “mevcut kahve ticareti konusunda çok bilgili olduğunu” yazacaktı.

Tek sorun Aden şehrinden nefret etmesiydi. “Aden korkunç bir kaya parçası,” diye yazıyordu ailesine, “ne tek bir ot parçası ne de bir damla iyi su var.”

Sıcak korkunçtu. “Burada her gün litrelerce su içiyoruz” diye anlatıyordu onlara. Buradan çıkmak için bir yol arıyordu ve muhtemelen Zanzibar’a gideceğini açıkladı. Bardey et Cie. şirketinin Habeşistan’ın iç kesimlerindeki Harar’da bir şube açmak istediğini duyunca hemen bu fırsatı değerlendirdi.

Alfred Bardey Habeşistan’a bir keşif gezisi yapmıştı ve ticaret ve kâr olanakları konusunda heyecanlıydı. Kasım 1880 başlarında Arthur Rimbaud ailesine şöyle yazdı: “Şirket, Habeşistan’ın güneydoğusunda haritada göreceğiniz Harar bölgesinde bir acente kurdu. Kahve, deri, sakız ve benzeri ürünler ihraç edeceğiz. Ülke yükseltisi nedeniyle çok sağlıklı ve serin.”

Bardey et Cie. Rimbaud’ya orada bir görev teklif etti ve 10 Kasım’da şirketle üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Yılda 1800 rupi alacak, ayrıca yemek, konaklama ve Harar’dan elde edilen net kârın yüzde birini alacaktı.

26 yaşındaydı, arkasında en az bir ömre eşdeğer bir birikim vardı ve kahve aramak için Doğu Afrika’ya dalmaya hazırdı.

Ortama adapte oldu

Rimbaud’nun bu iş için donanımsız olmadığı ortaya çıktı. Dillere karşı büyük bir yeteneği vardı. Latince, İngilizce, Almanca ve muhtemelen Hollandaca biliyordu ve hatta memleketi Charleville’de Arapça bile öğrenmişti. Dolayısıyla Harar’da konuşulan dili öğrenmek için iyi hazırlanmıştı. İkamet ettiği toprakların kültürüyle ilgileniyordu.

Yerel tüccarlarla olan ilişkilerinde sık sık hayal kırıklığına uğrasa da, çok zeki bir tüccar olduğu ortaya çıktı. Çok sonraları, onu Afrika’da tanıyan ama sanatsal geçmişini sonradan öğrenen biri, “Şair olarak geçmişini yargılamak bana düşmez ama tutkulu bir tüccar olduğunu kesin bir inançla söyleyebilirim” dedi. Tek başına bile Rimbaud’ya Fransız edebiyat tarihinde bir yer kazandıracak olan pırıltılı, muhteşem “Voyelles”in yazarının ticaret konusunda yetenekli olduğunu kim tahmin edebilirdi ki?

Maceralarının zirvesindeydi

Kasım 1880’in sonlarına doğru Rimbaud Aden’den ayrıldı ve bir tekneyle Kızıldeniz’i geçerek Somali’nin Zeila limanına gitti. Daha sonra bir kervana katıldı. O ve yol arkadaşları çöl boyunca at sırtında 20 günlük bir yürüyüş yaptılar. Habeşistan’ın deniz seviyesinden 1830 metre yükseklikteki Harar şehrine ulaştılar. Sadece birkaç yıl öncesine kadar burası kapalı bir şehirdi. Sonunda, Rimbaud üç farklı vesileyle orada ikamet edecek ve toplamda sekiz yıldan fazla zaman geçirecekti. Charleville hariç, hayatında tek bir yerde geçirdiği en uzun süreydi bu.

On bir yıl sonra, yürüyemez halde, bacağı kocaman bir tümörle şişmiş, kiralık hamallar tarafından bir çöp arabasında taşınarak bu yoldan son dönüş yolculuğunu yapacaktı.

Arthur Rimbaud’nun içine girdiği dünyayı hayal etmek zor. Yaklaşık 20.000 nüfuslu bir şehir olan Harar hâlâ ilkeldi. Sıhhi sistem yoktu. Cesetler çöpe atılıyordu. Karanlık çöktükten sonra şehir duvarlarının üzerinden sırtlanlar beliriyordu.

Sadece beş yıl önce, 1875’te şehir Mısırlılar tarafından fethedilmişti ve Rimbaud geldiğinde Mısırlı askerlerden oluşan bir garnizon burada konuşlanmıştı. Şehir yüzyıllardır gayrimüslimlere kapalı olmasına rağmen, çok sıra dışı bir Avrupalı Hıristiyan orada bulunmuştu: Muhteşem Richard Burton.

Mekke’ye yaptığı geziden yeni dönmüştü. Yine bir Arap kılığına girdi ve 1855’te, Rimbaud’nun 25 yıl sonra yapacağı kara yolculuğunun aynısını yaptı. Burton ziyaretini Doğu Afrika’da İlk Adımlar‘da anlatırken “Harar kahvesi Avrupa pazarlarında tarif gerektirmeyecek kadar iyi bilinir” diye yazmıştır. Rimbaud geldiğinde bu kahve uzun zamandır ihraç ediliyordu ama Avrupalılar tarafından değil.

Harar Kahvesi

Harar kahvesini o zaman ve bugün bu kadar cazip kılan neydi? Joel Schapira, The Book of Coffee & Tea adlı kitabında Harar kahvesinin “Etiyopya kahvelerinin en iyisi” olduğunu ve tadının “şarap keskinliği ve son derece keskin bir aroma ile karakterize edildiğini” söylüyor. Etiyopyalı bir ticaret şirketi “orta asidite, dolgun gövde ve… kendine özgü derin mocca lezzetini” över. Dünya üretiminin yüzde 90’ını oluşturan Etiyopya’ya özgü arabica çeşidinin bir formudur bu.

Arthur Rimbaud Harar’a engelsiz girdi, yerleşti ve ticarete başladı. İlk andan itibaren iklimi sevdi. “Serin ve sağlıksız değil” diye tarif etti. Sadece kahve için değil, post ve fildişi için de takas yapmaya başladı, çünkü Bardey et Cie’nin Harar şubesi sadece kahve ticaretiyle geçinemiyordu. Kahve toplamaya ve kervanla Zeila’ya, oradan da gemiyle Kızıldeniz üzerinden Aden’e göndermeye başladı. Ofisi genellikle kahve çekirdeği çuvallarıyla doluydu ve zaman zaman bunların arasında uyuyordu. Şubat ayında, gelişinden iki ay sonra, ailesine mektup yazarak, “eğer gümrük vergisi çok fazla değilse” masrafları kendisine ait olmak üzere 20 kilo café moka göndereceğini söyledi.

Sonra, yaptığı işten ve şehirden sıkılmaya başladı. Edebi benliğini terk etmiş olsa bile, son derece zeki, keskin gözlemci ve çok duygusal bir adam olarak kaldı. Entelektüel uyarıma ihtiyacı vardı ve Harar’da bunu bulamadı. “Neyse ki bu hayat sahip olduğumuz tek hayat,” diye yazıyordu evine, “ve bu kesin, çünkü bundan daha sıkıcı başka bir hayat hayal edemiyorum!” Bu adam, on yıl önce şair Théodore de Banville’e coşkuyla “Parnasyen olacağım! Yemin ederim, sevgili üstat, her zaman iki tanrıçaya, İlham Perisi ve Özgürlüğe tapacağım.” demişti. Artık umutları -ve giderek umutsuzlukları- daha burjuvaydı.

“Charleville’e şöyle yazıyordu: “Bu gelip gitmelerin, bu ağır işlerin ve yabancı halklar arasındaki bu çalkantıların, kafamı doldurduğum bu dillerin ve bu isimsiz işkencelerin ne yararı var. Ama bu dağlardaki günlerimin ne kadar süreceğini kim bilebilir? Halkın arasında kaybolabilir ve bir daha haber alınamayabilirim…”

Fotoğrafçı Rimbaud

Can sıkıntısını hafifletmek için Rimbaud fotoğrafçılığa yöneldi. Fransa’dan kendisine bir fotoğraf makinesi getirtti ve fotoğraf çekmeye başladı. Arthur Rimbaud’nun elimizdeki son nadir fotoğraflarını buna borçluyuz. “Yüzümü hatırlasınlar” diye onları ailesine gönderdi. Bir kahve fidanının önünde duran beyaz pamuklu tropikal giysili adamın fotoğrafına bakınca, çekildiğinde 29 yaşında olduğuna inanmak zor.

Silah ticareti de yaptı

Yine de işinde o kadar başarılıydı ki 1883’te Alfred Bardey sözleşmesini üç yıl daha yeniledi. Sonunda Bardey et Cie. şirketinden ayrılarak bir başka Fransız ihracatçı olan César Tian için çalışacaktı.

Shewa Kralı Menelik II için silah ticareti yaparak Harar eyaletini fethetmesine yardımcı oldu. O zamana kadar bölgeyi iyi tanıyan Rimbaud, Menelik’e yardım etmenin para kazanmak için oldukça kolay bir yol olacağını düşündü. Yanılmıştı: Menelik onu kazancının çoğundan mahrum bıraktı.

César Tian için çalışmaya başladığında, muhtemelen Etiyopya kahvesi hakkında yaşayan herhangi bir Avrupalıdan daha fazla şey biliyordu ve istemeden de olsa, Fransa’nın Harar’ın seçkin kahvesine olan yakınlığını ilerletmek için çok şey yapmıştı. 1880’lerin sonunda, hapisten çıkan ve Paris’e dönen Paul Verlaine, Rimbaud’nun Illuminations’ını yayınladı. Verlaine, Rimbaud’ya ulaşmaya çalışmış ve onun öldüğünü varsaymıştı ve kitap “merhum Arthur Rimbaud”ya atfedilmişti. Böylece Paris’te bir kafede bir fincan Etiyopya kahvesini içen bir kişi Rimbaud’nun Illuminations’ını okuyabiliyordu.  Hayatın gizli ironileri karşısında yapacak fazla şey yoktu.

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir yaşam

“Hayatımız bir sefalet, sonsuz bir sefalet! Neden varız?”

Bir servet biriktirme çabasında hüsrana uğrayan Rimbaud, 7 Nisan 1891’de Harar’dan son kez ayrılırken bacağı bir tümör nedeniyle şişmişti. Rimbaud, 15 gün boyunca üstü kapalı bir sedyeyle sahile taşındı. Afrika’da geçirdiği zor yıllar boyunca köle gibi çalışarak kazandığı paranın bir kısmını hamallara ödemek onun için neredeyse aynı derecede ıstırap vericiydi. Marsilya’ya giden bir vapura bindirildi ve orada Immaculate Conception Hastanesi‘ne götürüldü. Ölmek üzereyken hâlâ masraflar için endişeleniyordu!

Mayıs ayında tümörlü bacağı kesildi ve umutsuzluğu kısa sürede arttı. Kız kardeşi Isabelle’e yazdığı mektupta, “Koltuk değneklerinin, tahta bacakların ve protezlerin sadece birer şaka olduğunu anlamaya başladım. Onlardan aldığınız tek şey, aslında hiçbir şey yapamadan kendinizi sefil bir şekilde sürükleyebilmek. Ve tam da bu yaz Fransa’ya dönmeye ve evlenmeye karar vermişken! Güle güle evlilik, güle güle aile, güle güle gelecek! Hayatım bitti.”

Kanseri iyice yayılan Rimbaud 10 Kasım 1891’de yalnız ve perişan bir halde öldü.

O zamana kadar bazı şiirlerinin yayınlandığının ve dikkat çektiğinin farkında olsa da ölümünden sonra kazanacağı şöhretin büyüklüğü hakkında en ufak bir fikri yoktu. Umursar mıydı? Yine kız kardeşine yazdığı son mektuplarından birinde, “Hayatımız bir sefalet, sonsuz bir sefalet! Neden varız?” diyecekti.

Öldüğünde 37 yaşındaydı.

Remzi Gökdağ

Remzi Gökdağ gazeteci, yazar ve dijital yayıncıdır. Başka Şehirler, Sevgili İstanbul, Amerikan Medyası’nda 11 Eylül ve Park Otel Olayı kitaplarının yazarıdır. Remzi Gökdağ hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

Kahve ve Espresso Arasındaki Fark Nedir?

Sonraki Yazı

Asya’daki kahve imparatorluğunu yıkan salgın Güney Amerika’da

error: © 2021 Kahvve.com

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?