Kahveye devlet denetimi! Kahve yasası neleri yasaklıyor

7 dakikalık okuma

Kahveye devlet denetimi geliyor. Kahveler içerdiği kafein oranı belirlenen sınırların altında kalırsa “kafeinsiz” olarak belirlenecekler. Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğunu duyurdular.

Ülkemizde kahve tüketimi çok fazla ve bir gelenek haline geldiği için müdahale edilemez ve engellenemez bir durumdur. Ancak kahvenin içinbe karıştırılan ve içerisine aroma verdiği iddia edilen bazı ürünlerin kullanılmasının insan sağlığına yasak olması sebebi ile bu durumda bazı önlemlerin alındığı ve Resmi Gqazete yayımlanan duruma göre içerisine katılan aroma verici maddelerin ve tatlandırıların kullanımının yasaklandığı ortaya çıktı. Bu durumda sağlıklı bir şekilde kahve tüketilmesi önerildi.

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, krema veya süt aroması gibi süt ürünü muhteviyatı varmış gibi gösteren aroma vericiler ve kahve tat ve kokusunu taklit eden aroma vericiler kullanılmayacak.

Kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlemeyi amaçlayan söz konusu tebliğ; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 01 Eylül 2016 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uyum sağlayacak.

Çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve ve kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahveyi kapsayan tebliğ, ‘çözünebilir café torrefacto’yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamıyor.

2011 tarihli Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği’nde ürün özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

  1. Çiğ çekirdek kahve kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalı. Çiğ çekirdek kahvede böcek, kemirici hayvan ve bunların kalıntıları bulunmamalı.
  2. Çiğ çekirdek kahvede, kusurlu tane ve yabancı madde miktarı toplamı ağırlıkça yüzde 5’i aşmamalı.
  3. Kavrulmuş kahve çekirdeğinde yabancı madde bulunmamalı ve kusurlu tane miktarı toplamı ağırlıkça yüzde 5’i aşmamalı.
  4. Çiğ çekirdek kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça en az yüzde 0,8 olmalı.
  5. Çiğ çekirdek kahvede rutubet miktarı ağırlıkça yüzde 8’den az ve yüzde 14’ten fazla olmamalı.
  6. Kafeinsiz kavrulmuş çekirdek kahve ve kafeinsiz öğütülmüş kahvenin kuru madde esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az yüzde 22 olmalı.
  7. Kurutulmuş ve macun haline getirilmiş kahve ekstraktı, kahvenin ekstraksiyonu ile elde edilen kahve ekstraktı dışında herhangi bir bileşen içermemeli. Ancak sıvı kahve ekstraktı ağırlığının yüzde 12’sini geçmemek kaydıyla kavrulmuş veya kavrulmamış şeker içerebilir.
  8. Ürünlerin içeriğinde bulunan yağ ve diğer unsurlar alınarak ve zararsız da olsa herhangi bir yabancı madde ilave edilerek ürünün karakteristik özellikleri değiştirilemez.

Ürünlerde kullanılacak katkı maddelerinin, 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olması gerekiyor.

Kahveye devlet denetimi ve aromalar

Kahveye devlet denetimi! Yeni kahve yasası neleri yasaklıyor... 1

Ürünlerde 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan doğal aroma vericiler, etil vanilin ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki ürün özellikleri saklı kalmak koşuluyla kullanılabilecek. Ancak krema veya süt aroması gibi süt ürünü muhteviyatı varmış gibi gösteren aroma vericiler ve kahve tat ve kokusunu taklit eden aroma vericiler kullanılmayacak.

Tebliğ ile Bulaşanlar, Pestisit Kalıntıları, Hijyen ve Ambalajlama kuralları da düzenlendi. Ayrıca Taşıma ve depolama, Numune alma ve analiz metotları, İdari yaptırım, Avrupa Birliği mevzuatına uyum ve Avrupa Birliği’ne bildirim şartları güncellendi.

Yeni Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği ile birlikte 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2006/52) yürürlükten kaldırıldı.

Yeni kahve yasasıyla kahve denetimine uyum zorunluluğu

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 01 Eylül 2016 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uyum sağlayacak. Belirtilen tarihe kadar 02 Aralık 2006 tarihli ve 2006/52 numaralı önceki tebliğ hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Kahve denetim,Kahveye devlet denetimi,Kahveye ayar,Resmi gazete kahve, açıkta satılan kahve, kahve yasası,Yeni kahve yasası,kavrulmuş kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve, kahve ekstraktı, çözünebilir kahve

Önceki Yazı

Starbucks İtalya'yı gözüne kestirdi

Sonraki Yazı

Kahvem Kimliğim Fuarı Katar'da Başladı

error: © 2021 Kahvve.com