REKLAM AMAÇLI YAYIN SÖZLEŞMESİ

REKLAM AMAÇLI YAYIN SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme kahvve.com websitesi (bundan sonra yayıncı olarak adlandırılacaktır) ile reklam-ilanını yayınlatan müşteri arasında yapılmıştır.

MADDE 01:Genel Şartlar

a) Sözleşmenin konusu “kahvve.com”da Müşteriye ait yayınlanacak firma veya ürün reklamlarıdır.

b) kahvve.com websitesi müşterilerin firmalarını veya ürünlerini, ilanlarını en iyi şekilde tanıtmayı ve reklamlarını yayınlamayı kabul ve taahhüt eder.

c)18 yaşından küçük şahıslar ve kahvve.com websitesinin uygun görmediği firma reklamları yayınlanmaz. kahvve.com websitesi kötü içerikli, ahlaka, adaba aykırı, haksız rekabet oluşturacak, yasalara aykırı reklam ve ilanları yayınlamaz.

d) Bu yayın sözleşmesi iyi niyetli ve karşılıklı menfaatler üzerine kurulacak bir ilişkiyi düzenlemeye yardımcı olur, dolayısıyla tarafların birbirlerine karşı iyi niyetli oldukları varsayılır. Taraflar yayın süresi içerisinde veya kendilerinin tayin edeceği bir süre içerisinde özel şartları her zaman serbestçe belirleyebilirler.

MADDE 02:Sözleşmenin Konusu

Firmaların tanıtımını ve reklamını veya kişilerin ürün ilanlarını “kahvve.com” üzerinden tanıtır.

MADDE 03:Tarafların hak ve yükümlülükleri

a) Müşteri reklam veya ilanı için bütün yazılı ve görsel materyalleri yüksek çözünürlükte websiteye uygun boyutlarda vermekle yükümlüdür. Eğer Müşteri resim, görüntü veya vereceği metnin yayınlanmasını istemiş ve vermemiş ise yayıncıyı sorumlu tutamaz. Müşteri reklam veya ilanının yasal sonuçlarından sorumludur, kahvve.com yayınladığı ilan veya reklamdan yasal olarak sorumlu tutulamaz.

b) Müşterinin ilan veya reklamı aksine yazılı bir anlaşma yoksa “kahvve.com” uygun gördüğü bir zaman ve uygun bir alanda yayınlanır.

c) Reklam süresi başka bir süre taraflar arasında belirlenmemiş ise belirlenen bu tarihte yayınlanır.

d) Müşteri sözleşme süresi dolmadan ilan veya reklamının yayından kaldırılmasını isteyebilir. Bu durumda hiçbir şekilde ücret iadesi istenemez.

e) Hizmetin sürdürülmesi boyunca doğacak ihtiyaca göre sözleşme süresince yeni düzenlemeler, tarafların anlaşması ile yeni yükümlülükler getirilebilir.

f) Reklam veren kişi veya kuruluş bütün sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 04:Yayın ücretleri

a) kahvve.com websitesi için verilecek reklam veya ilanlarda ilan veya reklam ücretini taraflar serbestçe kararlaştırabilir.

b) Sözleşme süresi yenilense bile Müşteri yeni dönem ücretini peşin olarak vermediği sürece reklamı veya ilanı yayınlanmaz.

c) Yayıncı istediği zamanlarda promosyonlar yapabilir ve reklam ve ilan ücretlerini düşürebilir veya hiç almayabilir.

MADDE 05:Mali yükümlülükler

a) Reklam veya ilan ücreti peşindir.

b) Reklam veya ilan bilgileri gönderilse bile ücret ödenmediği sürece yayın yapılmaz. Yayın sonunda Müşteri ile yayıncı istedikleri şartlarda yayını uzatabilirler.

MADDE 06:Sözleşmenin sona ermesi

Yayıncının reklam ve ilanı yayınladığı anda yükümlülüğü kalkar. Yayıncı reklam veya ilan ücreti ödendiği sürece reklamı belirlenen süre boyunca yayınlanır. Yıllık periyotlarla yayınlanan reklamlar tarafların yükümlülüklerini yerine getirdikleri süre içerisinde devam eder, ancak yayıncı Müşterinin ücretini -yayınlanan ilan ve reklam ücretleri düşüldükten sonra- iade etmek koşulu ile her zaman haber vermeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir. İlan veya reklamı durdurabilir. Yayıncı istediği reklam ve ilanı yayınlayıp yayınlamamakta özgürdür.

MADDE 07:Uyuşmazlıkların çözümü

Bu sözleşmeden kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 08:Tebligatlar

Reklam veya ilanın yayınlanması veya başka bir husus ile ilgili olarak bildirim yapılmak istenirse, Müşteri verdiği cep telefonu numarasına gönderilecek mesajları yasal tebligat olarak kabul eder. Birer gün ara ile 3 mesaj çekilmesi halinde yayıncının bildirim sorumluluğu kalmaz. Müşteri telefon numarasını değiştirdiği zaman bunu hemen yayıncıya bildirmek zorundadır. Yazılı bildirim yapılması gerektiğinde tarafların sözleşmede yer alan adresleri tebligat adresleridir.

error: © 2021 Kahvve.com